حمایت مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد امام خمینی از پایان نامه ها و رساله ها

مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد امام خمینی در نظر دارد به منظور ترویج گفتمان دینی در حوزه خير و احسان، از پايان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حمايت نماید. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به سايت https://portal.emdad.ir/fa/emdadunit/pajoohesh مراجعه فرمایید. 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 
تاریخ
1397/01/18
مجموعه
پژوهش
فایل