برگزاری کارگاه آموزشی دوره داوری مقدماتی حقوقی
بدین وسیله به اطلاع میرساند دوره آموزشی داوری مقدماتی حقوقی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 18 و 19 بهمن ماه 1396 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر  در محل دانشکده علوم انسانی (واقع در خیابان دانشکده جنب دانشگاه سراسری)
برگذار خواهد شد.
تاریخ
1396/11/16
مجموعه
برنامه ریزی
فایل