ثبت نام در سامانه ائمه جماعت دانشگاهها
متقاضیان جهت ثبت نام در سامانه ائمه جماعت دانشگاهها از طریق تارنمای office.nahad.ir/jamaat اقدام نمایند و اسکن مدارک صفحه اول شناسنامه کارت ملی عکس گواهی دوره های مهارتی و آموزشی گذرانده شده و مدارج علمی یا گواهی نامه تحصیلی به همراه تائیدیه ثبت نام در سامانه به اتوماسیون اداری دفتر نهاد ارسال کنید


تاریخ
1396/11/10
مجموعه
روابط عمومی
فایل