اعلام آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول 97-96

بسمه تعالی

بر اساس مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان آذربایجان غربی:
  • آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ها برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی نیمسال اول 97-96، تاریخ 13 بهمن ماه 1396 تعیین گردید و بعد از این تاریخ می بایست پایان نامه مجدداً برای نیمسال دوم  97-96 تمدید شود.
  • با توجه به تاریخ فوق آخرین فرصت اخذ مجوز نهایی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه (تکمیل فرم اعلام آمادگی دفاع و تحویل آن به اداره پژوهش دانشکده مربوطه) 27/10/96 می باشد.
  • برای دانشجویان مشمول، مطابق مقررات حوزه نظام وظیفه اقدام خواهد شد. (آخرین مهلت دفاع برای ایشان 30/10/96 می باشد.)
  • تاریخ های تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نخواهند بود.
 
معاونت پژوهش و فناوری واحد ارومیه
تاریخ
1396/10/05
مجموعه
پژوهش
فایل