حمایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه از اجرای پروژه های علمی اساتید و پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
بسمه تعالی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه از اجرای پروژه های علمی و پژوهشی اساتید و پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
در زمینه های مورد نیاز حمایت مالی می نماید.
کسب اطلاعات مورد نیاز و دسترسی به فرم های لازم از طریق تماس با واحد پژوهش منطقه ارومیه 
جناب آقای کاووس آریانا 33482355 
و یا از طریق مراجعه به سایت اداره پژوهش و فناوری شرکت به آدرس www.randd.niopdc.ir امکان پذیر می باشد.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 
تاریخ
1396/09/26
مجموعه
پژوهش
فایل