اولویت های پژوهشی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
بسمه تعالی
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در راستای اولویت های پژوهشی خود در نظر دارد نسبت به انجام طرح های پژوهشی با موضوعات زیر اقدام نماید. به همین منظور از کلیه پژوهشگران دعوت می گردد در صورت تمایل پروپوزال (فرم پیوستی) مرتبط با موضوع درخواستی و رزومه پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 96/9/23 در پاکت ممهور به اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان به آدرس : ارومیه، شهرک ایثار، خیابان جمهوری، دانشگاه علمی و کاربردی بازرگانی تحویل نمایند.
شماره های تماس: 33844335
33854425-13
اولویت های تحقیقاتی: 
1. شناسایی و اولویت بندی صنایع پیشران توسعه استان با رویکرد اقتصاد مقاومتی
2. بررسی راهکارهای استراتژیک تجاری و خدمات بازرگانی جهت توسعه صادرات محصولات مزیت دار استان در بازارهای هدف منتخب

فرم پیشنهادیه اجرای پروژه


 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
تاریخ
1396/09/13
مجموعه
پژوهش
فایل