فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر
بسمه تعالی

با عنایت به فرا رسیدن هفته پژوهش از دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی که دارای آثار علمی –پژوهشی از قبیل اختراع، نوآوری، کسب مقام در مسابقه ها و المپیادهای علمی معتبر، مقاله های چاپ شده در مجلات معتبر و ... می باشند، درخواست می گردد که آثار خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/9/11 به امور پژوهشی واحد ارائه فرمایند.
شایان ذکر است از نفرات برتر گروه های آموزشی از سوی معاونت پژوهش و فناوری تجلیل خواهد شد.


معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
تاریخ
1396/09/05
مجموعه
پژوهش
فایل