تجلیل از پژوهشگران برتر


قابل توجه اعضاء محترم هيأت علمي

از اعضاء هيأت علمي ارجمندي كه در 5 سال گذشته به عنوان پژوهشگر برتر استان و يا واحد معرفي نشده اند، خواهشمند است فرم پيوستي را تكميل نموده و به همراه مدارك و مستندات مربوطه تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 96/8/30 به امور پژوهشي واحد ارائه فرمايند.
از برگزيدگان در مراسمي كه به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش برگزار خواهد گرديد، با اهداء جايزه تقدير به عمل خواهد آمد.
ملاك ارزيابي، فعاليت هاي پژوهشي مهر 91 تا مهر 96 خواهد بود.
با عنايت به محدوديت زمان، به فرم ها و اسناد ارائه شده پس از تاريخ تعيين شده، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

فرم پرسشنامه معرفی پژوهشگر برتر 
معاونت پژوهش و فناوري واحد ارومیه
تاریخ
1396/08/27
مجموعه
پژوهش
فایل