قابل توجه اساتید ،کارکنان و دانشجویان : تحویل غذا فقط با کارت غذا امکانپذیر می باشد.
به اطلاع اساتید،کارکنان و دانشجویان  می رساند به دلیل مکانیزه کردن سیستم رزرو غذا و پخت و آماده سازی غذا مطابق با آمار رزرو شده،تحویل غذا فقط با کارت غذا امکانپذیر می باشد..لذا یک روز قبل غذای مورد نظر خود را رزرو کنید و به هنگام تحویل،کارت غذا را به همراه داشته باشید

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی 
تاریخ
1396/07/02
مجموعه
روابط عمومی
فایل