قابل توجه دانشجویانی که بیش از یک دانشجو در خانواده در حال تحصیل در دانشگاه آزاد دارند
جهت برخورداری از تخفیف شهریه برای ترم اول 96-97 این عزیزان می توانند با در دست داشتن مدارک خود به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد ارومیه (خانم فخیمی) تا آخر وقت اداری 20/7/96 مراجعه فرمایند.

مدارک لازم 
- اصل و کپی شناسنامه هر دو نفر
- اصل و کپی کارت ملی هر دو نفر
- آخرین برگه انتخاب واحد(ترم جدید)
- کارنامه تحصیلی که به امضا امتحانات دانشگاه برسد.
- اصل برگه اشتغال به تحصیل برای دانشجویانی که در واحدهای دانشگاهی دیگر مشغول به تحصیل هستند.*** برگه ها حتما باید مهر، امضا و شماره داشته باشند
.
تاریخ
1396/06/27
مجموعه
آموزشی
فایل