چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات امنیت اجتماعی»
معاونت اجتماعي ناجا با هدف ايفاي نقش اطلاع رساني و ارائه تازه ترين نظريه ها و نتايج مطالعات اجتماعي مرتبط با مأموريت هاي انتظامي و ايجاد بستر مناسب براي تبيين، توليد و نشر انديشه هاي مرتبط با مسائل و پديده هاي اجتماعي از پژوهشگران عزيز و اساتيد ارجمند دعوت مي نمايد مقالات خود را درقالب فرمت پيوستي به آدرس: اروميه، خيابان راهنمايي، نبش كوچه هشتم، پلاك 115، معاونت اجتماعی فرماندهي انتظامي استان آذربايجان غربي، جهت چاپ در فصلنامه علمي پژوهشي «مطالعات امنيت اجتماعي» ارسال فرمايند.
 
 
 از عزيزاني كه تمايل  به ارسال مقاله از طريق سامانه الكترونيكي مجله را دارند، خواهشمند است به منظور حمايت و پيگيري معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان آذربايجان غربي، با هماهنگی و اطلاع معاونت مذکور اقدام نمایند. 


 


شماره تماس: 2182917-044

آدرس سايت مجله:sss.jrl.police.ir


«معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه»
تاریخ
1396/04/19
مجموعه
پژوهش
فایل