برگزاری کارگاه الفبای استارتاپ ها
مرکز توانمندسازی کسب و کارهای تدبیرنگر کارگاهی با عنوان «کارگاه الفبای استارتاپ ها» طراحی نموده و قصد برگزاری این کارگاه را دارد.
علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس www.tadbirnegar.ir نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اقدام فرمایند.
زمان برگزاری: 20 تیرماه 1396 از ساعت 16 الی 20
محل برگزاری: خیابان حج، سازمان مدیریت صنعتی 
تاریخ
1396/03/31
مجموعه
پژوهش
فایل