پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی

«پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم» و «اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی» 14 و 15 تیر 96 توسط دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

یکی از بخش های مهم این کنفرانس برگزاری «مسابقه ملی بتن خودتراکم» بین تیم های دانشجویی دانشگاه های کشور خواهد بود که مرحله مقدماتی آن اردیبهشت 96 و مرحله نهایی آن خرداد 96 برگزار خواهد گردید.


 
تاریخ
1396/01/29
مجموعه
پژوهش
فایل