تمامی کلاسهای پنجشنبه۲۸ بهمن تعطیل است
دانشگاه آزاد ارومیه:
اطلاعیه شماره ۲  دانشگاه آزاد ارومیه
با توجه به برودت هوا  میزان بارش نزولات آسمانی به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند کلیه فعالیت های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و همچنین دانشکده سما ارومیه فرداپنجشنبه ۲۸ بهمن ماه تعطیل می باشد
♨️ توجه :
 
جلسات دفاعیه از اطلاعیه فوق مستثنی میباشند.
برای کسب اطلاعت بیشتر از معاونت پژوهشی پیگیر باشید.
اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
@iaurmia
تاریخ
1395/11/27
مجموعه
روابط عمومی
فایل