اطلاعیه امتحانات نیمسال اول 96-95
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:
- برگزاری امتحانات دروس تخصصی کلیه رشته ها، در محل برگزاری کلاس های تخصصی همان رشته خواهد بود
- امتحانات دروس عمومی کلا در سایت سه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه واقع در ابتدای جاده سلماس خواهد بود.
- برای شرکت در جلسه امتحان به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است
- کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ 14/10/95 از طریق وب سایت واحد قابل پرینت خواهد بود
- تاریخ و محل برگزاری امتحانات و همچنین شماره صندلی ها صرفا در کارت ورود به جلسه امتحان درج خواهد شد.
- بعد از خروج اولین نفر از جلسه امتحان یا گذشت 15 دقیقه از شروع امتحان، ورود دانشجویان تاخیر کرده به جلسه امتحان ممنوع می باشد
- دانشجویانی که اسامی آنها در لیست حضور و غیاب وجود ندارد به هیچ عنوان اجازه حضور در جلسه آزمون را ندارند بعبارت دیگر دانشجو صرفا اجازه امتحان در جلسه ای را دارد که در کارت ورود به جلسه اش درج شده است
- طبق آخرین بخشنامه ابلاغی، حضور و غیاب جلسه امتحانی ،نیم ساعت بعد از شروع جلسه انجام خواهد شد.در دروس تستی و دروسی که مدت آن کمتر از نیم ساعت است حضور و غیاب ده دقیقه بعد از شروع جلسه انجام خواهد شد.دانشجو می تواند در این بازه جلسه امتحانی را ترک نماید و برای ایشان غیبت ثبت خواهد شد.دانشجویانی که در جلسه می مانند موظف هستند برای اصلاح برگه امتحانی ،لیست حضور و غیاب را امضا نماید.دانشجویانی که برگه حضور و غیاب را تحت هر عنوان امضا ننماید به منزله انصراف از تصحیح برگه و اعلام عدم حضور در جلسه امتحانی (غیبت) است و به هیچ عنوان قابل اصلاح و یا تغییر نخواهد بود
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.
تاریخ
1395/09/22
مجموعه
آموزشی
فایل